Monitoring Kołobrzeg

Skuteczna ochrona – Twój spokój

ZALETY DLA FIRMY I DOMU

Dla domu:

- pozwala nadzorować otoczenie i osoby przebywające na naszym terenie,

- zwiększa poczucie bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy jesteśmy zarówno w domu, jak i poza nim,

- dokumentowanie zajść w przypadku naszej nieobecności,

- monitoring domu, jest doskonałym uzupełnieniem każdego systemu alarmowego,

- możliwość podłączenia go do firmy ochroniarskiej,

- zapewnia bezpieczeństwo na długi czas przy jednorazowej inwestycji,

- duży zakres możliwości technicznych i ich wykorzystanie w praktyce.

 

Dla firmy:

- poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa osób na terenie zakładu pracy,

- lepsze zabezpieczenie sprzętów, maszyn i urządzeń,

- dokumentowanie zajść wypadków i innych zdarzeń,

- przyczynia się do większej wydajności pracowników,

- ograniczenie wstępu dla osób niepowołanych.

 

W przypadku osiedli mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, montaż monitoringu pozwala zabezpieczyć bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Tym samym można zniechęcić wandali, którzy niszczą elewacje budynków, których odnowienie to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Dobrze zainstalowany monitoring, pozwala w takich sytuacjach łatwo dość do tego kto był sprawcą i dochodzić odpowiednio swoich praw i nakładów finansowych.