Monitoring Kołobrzeg

Skuteczna ochrona – Twój spokój

CO PROPONUJEMY

Ważne jest to, że teren, który został obsadzony kamerami, był skutecznie przez nie zabezpieczony. Dlatego też wykonujemy, jeżeli klient ma takie życzenie, rekonesans na danym terenie. Jego zalety to między innymi:

- określenie ilości kamer,

- określenie jakości i specyfikacji kamer,

- dobranie odpowiednich czujników,

- projekt instalacji monitoringu uwzględniający:

+ wielkość budynku i ilość kondygnacji,

+ wielkość terenu należącego do budynku – firmy,

- kosztorys systemu i jego elementów,

- dobór pozostałych elementów, wchodzących w zakres monitoringu

- wiedzę, doświadczenie i nasze wsparcie na każdym etapie współpracy.

 

Obraz z kamer monitoringu może być przechowywany na różnego rodzaju nośnikach. Dzięki temu w dogodnym czasie może zostać odtworzony. Ilość zapisywanego obrazu, jego jakość zależą od parametrów, które zostaną przez nas ustawione. Należy pamięta jednocześnie, że rodzaj obrazu, który przechowujemy i czas przechowywania zależy od nas samych, jak również od tego jaką ilością pamięci dysponujemy.

Dziś dostępne nośniki tradycyjne w postaci różnego rodzaju dysków, pozwalają na zapisywanie dużej ilości informacji. Jest to przydane szczególnie w sytuacji, kiedy na danym terenie występują duża ilość kamer. Chcąc zwiększyć ilość przechowywanych danych lub też czas przechowywania, wystarczy zaopatrzyć się w większy lub też w dodatkowy dysk.